Kabal24.no


Søk på kabal-navn:




Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Bath

Klondike med litt annet oppsett og 2 friceller.
Vanskelighetsgrad: 4
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet er det 10 kolonner. Alle kortene deles ut med kortsiden opp. Ett kort i første, to i andre, tre i trede osv. I den niende og tiende kolonnen skal det kun være åtte kort.





MÅL:

Flytte alle kortene til hver sin ut-bunke, som bygges fra Ess til Konge i samme farge (spar,hjerter, ruter, kløver)



Regler

Bygg nedover i verdi, annenhver farge (sort på rød, rød på sort). Du kan kun flytte på ett og ett kort, men ved hjelp av 2 friceller, kan du flytte opptil tre kort av gangen (om fricellene er ledige). En tom kolonne kan kun fylles med en Konge.


Andre varianter av denne kabalen:

Somerset




kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker